Vyhľadať
Close this search box.

Dokumenty na stiahnutie

Orgán dozoru alebo dohľadu nad činnosťou predávajúceho

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
bb@soi.sk
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax č. 048/412 46 93